Important pentru chiriașii din Spania!

Dacă locuiești cu chirie în Spania trebuie să ști că în acest an proprietarul nu îți poate mări chiria decât cu maxim 2 %, iar pentru contractele încheiate înainte de 30 iunie, se poate cere o prelungire de șase luni, pe care proprietarul trebuie să o accepte. De asemenea, suspendarea evacuărilor pentru persoanele și familiile vulnerabile se prelungește până la 30 iunie 2023. Măsurile sunt cuprinse în Decretul Lege 20/2022, din 27 decembrie 2022. Există și posibilitatea accesării unui ajutor de închiriere pentru cei cu venituri mici, de până la 40% din chiria lunară, în funcție de anumite condiții. În cazul celor peste 65 de ani ajutorul poate merge până la 50% din chiria lunară. Pentru cei cu venituri între 601 și 900 de euro, în anumite zone ce urmează a fi definite de comunitățile autonome, ajutorul este de până la 30% din chirie.

Ajutoarele pentru plata chiriei pot fi accesate dacă locuința închiriată este reședința ta obișnuită și permanentă. O altă condiție de îndeplinit este legată de venituri, care trebuie să fie maxim de 3 ori Indicatorul Public de Venit cu Efecte Multiple (IPREM). Pentru familiile numeroase sau persoanele cu dizabilități, limita este de 4 ori IPREM, iar pentru familii numeroase speciale și persoane cu grade grave de handicap limita poate ajunge la de 5 ori IPREM. În privința condițiilor contractuale, chiriașul care are reședință principală în locuința cu pricina poate negocia cu proprietarul actualizarea anuală a chiriei, însă în lipsa unui acord între cei doi, chiria nu poate fi crescută cu mai mult de 2%. Suspendarea evacuărilor pentru persoanele și familiile vulnerabile se prelungește până la 30 iunie 2023 și atunci când sunt implicate persoane dependente, victime ale violenței împotriva femeilor sau minori aflați în întreținere.

COMENTARII


Acum la Radio 10.es

288 ascultãtori

Titlu

Artista

PUBLICITATE

Sibiu Original JSMateriales Rotusil Happy Cake

PUBLICITATE

Sibiu Original

JSMateriales

Rotusil

Happy Cake